اولترا کلیر

استفاده از لیبل های فیلمی نازک، روشن و شفاف، یه روند محبوب در بخش های نوشیدنی ها، لوازم آرایش و صنایع غذایی و همچنین محصولات مراقبتهای شخصی و صنایع دارویی شده است. ظاهر نهایی لیبل های شفاف با استفاده از برچسب های" شفاف بر روی شفاف " به دست میآید که شامل یک رویه خیلی شفاف است که با یک چسب روشن بر روی یک زیره پلی استر قرار میگیرد. مواد ترکیب شده یک لیبل " شفاف بر روی شفاف " با زیره های پلی استری ما صافترین تماس ممکن با بطری رافراهم میکند.
 

  OrderThicknessWeightFace Material DescriptionAdhesiveProduct NameProduct Code
  ORDER3650BP transparent glossACR.GNBP transparent gloss 36 - ACR . GN - PET231205382100
  ORDER3650BP transparent glossACR.GNBP transparent gloss 36 - ACR . GN - PET361205381100
  ORDER5072BP transparent gloss TCACR.GNBP transparent gloss 50 TC - ACR . GN - PET 231205282400
  ORDER5072BP transparent gloss TCACR.GNBP transparent gloss 50 TC - ACR . GN - PET 361205281400
  ORDER5552PP transparent gloss TCACR.GNPP transparent gloss 55 TC - ACR GN - PET 231202782400
  ORDER5552PP transparent gloss TCACR.GNPP transparent gloss 55 TC - ACR GN - PET 361202781400
  ORDER5552PP transparent gloss TCACR.GNPP transparent gloss 55 TC - ACR GN - PET 361202708152
  ORDER5552PP transparent gloss TCACR.GNPP transparent gloss 55 TC - ACR GN - PET 361202781500
  ORDER5578BP transparent gloss TCACR.GNPP transparent gloss 55 TC - ACR .GN / PET 361204981500