شیت

ليبل هاي شيت از ضخامت هاي متوسطي ساخته شده اند که اين امر اجازه مي دهد تا به راحتي در پرينترهاي Offset  برداشته و چاپ شوند. ليبل هاي شيت ما در دو سطح معرفي مي شوند:
-شيت هاي نيمه براق  
-شيت هاي با براقيت بالا 
اين ليبل هاي کاغذي سفيد در بسته هاي 200 تايي و اندازه هاي   70*51  سانتیمتر فروخته مي شوند و براي بسياري از کاربردها مناسب مي باشند.
 

  OrderThicknessWeightFace Material DescriptionAdhesiveProduct NameProduct Code
  ORDER75100Gloss. Coated paperHTM GNGloss.Coated paper 100 - HTM . GN - YG1001310908551
  ORDER9090cast coated paperHTM GNcast coated paper 90 - HTM . GN - YG 1001311908250
  ORDER7590Gloss. Coated paperHTM GNGloss.Coated paper 90 - HTM . GN - YG1001311008552
  ORDER8080cast coated paperHTM GNcast coated paper 80 - HTM . GN - YG 931311606551
  ORDER8080cast coated paperHTM GNcast coated paper 80 - HTM . GN - YG 1001311608553
  ORDER7080cast coated paperHTM GNcast coated paper 80 - HTM . GN - YG 901311611250
  ORDER7590Gloss. Coated paperHTM GNGloss.Coated paper 90 - HTM . GN - YG 821311010501