• صفحه نخست
  • بازدید مدیر عامل محترم گروه صنعتی گلرنگ ، جناب آقای دکتر فضلی از کارخانه ایراندار

بازدید مدیر عامل محترم گروه صنعتی گلرنگ ، جناب آقای دکتر فضلی از کارخانه ایراندار


دکتر فضلی مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ ، روز سه شنبه مورخ ۲۷/۰۱/۹۸ به همراه جمعی از مدیران ارشد مجموعه از کارخانه ایراندار واقع در شهرک صنعتی البرز بازدید کردند که در این دیدار چهره به چهره صمیمانه ، همکاران مسائل گوناگونی را با ایشان در میان گداشتند و پاسخ دریافت کردند.انتشار در ۱۳۹۸/۰۲/۱۰